O zakładzie

Zakład został utworzony w ramach Instytutu Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej 1 października 2001 roku. W Zakładzie prowadzone są badania teoretyczne oraz numeryczne z zakresu mechaniki, mechaniki nasyconych i nienasyconych materiałów porowatych z uwzględnieniem zjawisk kapilarnych, termicznych i elektrycznych oraz wpływu struktury wewnętrznej porów na ich przebieg.

Wykorzystuje się przy tym następujące narzędzia badawcze:

  • teorię ośrodków wielofazowych i wieloskładnikowych, metody uśredniania, teorię związków konstytutywnych;
  • mechanikę racjonalną nasyconych materiałów porowatych z zastosowaniem przestrzeni Minkowskiego jako makroskopowego modelu przestrzeni porów;
  • symulacje numeryczne sprzężonych procesów deformacji oraz mikroskopowego i makroskopowego transportu w materiałach porowatych;
  • metody elementów i objętości skończonych;
  • mikrotomograficzne skany materiałów porowatych.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. Kopernika 1, tel. +52 32 57 640