O zakładzie

Zakład został przeksztacony w październiku 2014 roku z Zakładu Modelowania i Symulacji i działa w ramach Instytutu Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej. W Zakładzie prowadzone są badania teoretyczne oraz numeryczne z zakresu mechaniki, mechaniki nasyconych i nienasyconych materiałów porowatych z uwzględnieniem zjawisk kapilarnych, termicznych i elektrycznych oraz wpływu struktury wewnętrznej porów na ich przebieg.

Kontakt

Kierownik Zakładu Mechaniki Materiałów Porowatych
dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw.
tel. 52 32 57 640
e-mail: cieszko@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. Kopernika 1, tel. +52 32 57 640