Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 85-064 Bydgoszcz,

ul. Kopernika 1, tel. +52 32 57 640